Horaires

à l’Espace Sportif Couvert
route de Dambach à Scherwiller

Baby Judo
4 ans : mercredi 16h15-17h00
5 ans : mercredi 17h00-17h45

Judo 6 à 8 ans : Mardi et/ou vendredi 17h30-18h30
Judo 9 à 13 ans : Mardi et/ou vendredi 18h30-19h30

Initiation au jujitsu :
Mercredi 17h45-18h45 (à partir de 6 ans)
Mercredi 18h45-20h00 (à partir de 12 ans)

Judo adulte loisir/compétition : Mardi et/ou vendredi 19h45-21h30

Self défense/ Jujitsu adulte : Mercredi 20h00-21h30

Nouveautés :
Taïso : LUNDI de 18h00 à 19h00
Judo/jujitsu traditionnel : 19H00-20h30

Club Shinsei Hilsenheim :
salle polyvalente de Hilsenheim

Judo 6-8 ans
Mardi 18h00-19h00
Jeudi 17h30-18h30
Judo 9-13 ans
Mardi 19h00-20h00
Jeudi 18h30-19h30

Nouveautés Adultes
Mardi : jujitsu 20h00-21h45
Jeudi : judo 19h45-21h30

Taïso : LUNDI de 18h00 à 19h00 à Scherwiller

Judo/jujitsu traditionnel : 19H00-20h30 à Scherwiller

Judo adulte loisir/compétition : Mardi et/ou vendredi 19h