Horaires

Type                                                          Jour           Horaires
Judo  adapté                                         Lundi          19h00 à 20h00
Judo Minimes  2 à seniors compet.  Lundi          20h00 à 21h30
Judo Benjamins minimes                 Mardi          18h45 à 20h15
Jujitsu self-defense                            Mardi          20h15 à 21h45
Judo Baby                                             Mercredi     13:30 à 14:30
Judo Mini-Poussins  1                       Mercredi    14:30 à 15:30
Judo Mini-Poussins  2                       Mercredi    15:30 à 16:30
Judo Poussins 1 et 2                         Mercredi    16:30 à 17:30
Judo Minimes  2 à seniors compet. Mercredi   19:45 à 21:30
Judo Loisir  Minimes  2 à seniors   Jeudi          20:00 à 21:30
Judo 3 ans et Babys 1                       Vendredi    17:30 à 18:30
Judo Benjamins Minimes                Vendredi     18:30 à 20:00
Judo Minimes 2- Juniors Poles esp.Vendredi  20:00 à 21:30
Judo Mini-Poussins  1                     Samedi        9:00 à 10:00
Judo Mini-Poussins  2                    Samedi      10:00 à 11:00
Judo Poussins  1                            Samedi       11:00 à 12:00
Judo Poussins  2 Benjamins 1    Samedi       12:00 à 13:00
Judo Babys  2                                  Samedi       12:00 à 13:00